درباره تکنولوژی فارسی

تکنولوژی فارسی چیست؟

تکنولوژی فارسی به منظور ایجاد انواع دسترسی‌های تکنولوژی، راحت سازی و بهترین کیفیت خروجی دیجیتال برای کاربران ایرانی در سراسر دنیا فعالیت می‌کند، منظور از هدف راه اندازی این مجموعه ارائه راهکارهای جدید و بهینه برای کارفرمایان و کاربرانی که در زمینه دیجیتال نیازمند ابزار و خدماتی که از کیفیت بالا و دسترسی بهتری می‌باشد.

تکنولوژی فارسی توسط چه کسی راه اندازی شده است؟

تکنولوژی فارسی توسط علی اصغر ریاحی (idewnriyahi) از سال 1399 راه اندازی شده و تا به حال با مشتریان زیادی سر و کار داشته است، من این وب‌سایت و خدمات تکنولوژی فارسی را برای ارتقای سطح جامعه در زمینه تکنولوژی و دیجیتال ایجاد کردم، به امید روزی که جامعه دیجیتال قوی و قدرتمندتری را کنار شما عزیزان ایجاد کنم.